Çalışma Grubu Hakkında

Politik Ekoloji Çalışma Grubu, Türkiye ve Dünya ekolojisini etkileyen günümüze ait gelişmeleri takip etmeyi, bu gelişmeleri çevre siyasetine ve aktivizmine katkı sağlayacak şekillerde sunmayı ve yorumlamayı hedefleyen bir grup akademisyen tarafından kurulmuştur. Politik ekoloji, ekolojik ekonomi, çevre tarihi, sistem düşüncesi, siyaset sosyolojisi gibi çeşitli akademik disiplinler, grubun benimsediği bakış açısı üzerinde belirleyici olmakla birlikte, beslenilen entelektüel kaynaklar bunlarla sınırlı değildir.

2011 yılı Temmuz ve Ağustos aylarında yapılan ilk toplantılarla bir araya gelen grup, Eylül ayından itibaren belirli bir çalışma sistematiği benimsemiş ve tamamlamayı hedeflediği çeşitli projeler oluşturmuştur. Çalışma sistematiğinin birinci ayağı, belirli akademik disiplinlerin ele aldığı problemleri, analiz yöntemlerini ve ortaya çıkardığı sonuçları tanıtan bir dizi okuma eşliğinde grup üyelerinin çevre ve ekolojiye bakış açısını zenginleştirmek, bir iç eğitim süreci tesis etmektir. Çalışmanın ikinci ayağını ise Türkiye’nin ekolojik ihtilaflarını birer fact-sheet halinde derlemeyi, ve pek çok vaka hakkında dinamik bir veri tabanı kurmayı hedefleyen “Haritalama” çalışması oluşturmaktadır.

Eğitim çalışmalarında ele alınan temel başlıklar, blog üzerinden tartışma notları altında yayınlanacaktır. Yakın vadede güncel medya takibi, yorum yazıları ve çevre ve ekoloji hareketlerine güçlü referans sağlayabilecek temel veri, metin ve bağlantıların da blog’a yansıtılması hedeflenmektedir. Daha uzun vadede, çeviri ve araştırma niteliğinde basılı yayın projelerinin belirlenmesi grubun hedefleri arasındadır.